برنامه کلاس هاي دانشگاه پيام نور واحد اسفراين
تاریخ : چهارشنبه دوم بهمن 1392
واحد برنامه ریزی دانشگاه : agent

سلام ، شروع كلاسها ي ترم جديد از 12 بهمن مي باشد.

برنامه كلاسي مثل ترم گذشته دربرگه انتخاب واحد درج مي شود.

هفته هاي برگزاري كلاسها ي نيمسال دوم 93-92

هفته اول (هفته فرد)

از12 بهمن تا 18 بهمن

هفته نهم (هفته فرد)

از30 فروردين تا 5 ارديبهشت

هفته دوم (هفته زوج)

از19 بهمن تا 25 بهمن

هفته دهم (هفته زوج)

از6 ارديبهشت تا 12 ارديبهشت

هفته سوم (هفته فرد)

از26 بهمن تا 2 اسفند

هفته يازدهم (هفته فرد)

از13 ارديبهشت تا9 1  ارديبهشت

هفته چهارم (هفته زوج)

از3 اسفند تا 9 اسفند

هفته دوازدهم (هفته زوج)

از20 ارديبهشت تا 26  ارديبهشت

هفته پنجم (هفته فرد)

از10 اسفند تا 16 اسفند

هفته سيزدهم (هفته فرد)

از27 ارديبهشت تا 2خرداد

هفته ششم (هفته زوج)

از17 اسفند تا 23 اسفند

هفته هفتم (هفته فرد)

از16 فروردين تا 22 فروردين

هفته هشتم (هفته زوج)

از23 فروردين تا 29 فروردين
آخرین مطالب